09 september 2019 11:45 , Ministerie van Justitie en Veiligheid

VB lunchbijeenkomst

De institutionele crisis van de rechtstaat

In het kader van kennisuitwisseling op actuele thema’s die spelen binnen het openbaar bestuur, organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijeenkomst rondom het boek De institutionele crisis van de rechtstaat. In dit boek (2018) ontrafelt auteur Stavros Zouridis de institutionele crisis van de rechtsstaat in West- Europa die zich onder andere manifesteert in de ondermijning van de rechtstatelijke bovenwereld door de georganiseerde onderwereld, onrust bij het Openbaar Ministerie en rechters die in opstand komen. Minister Sander Dekker zal bij de bespreking van het boek aanwezig zijn.

Programma
11:45 uur Start inlooplunch
12:30 – 14.00 uur uur Inhoudelijke bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van J & V en leden, geïnteresseerden uit het netwerk van de Vereniging voor Bestuurskunde, aanmelding is verplicht.

Aanmelden?