19 september 2018 - 20 september 2018 , De Spoorzone

VGS-congres 2018

The Essence of Power

Hoe aanwezig moet de overheid zijn in het publieke domein? Hoe aanwezig ben jij in jouw gemeente? En in de organisatie? Of bijvoorbeeld op sociale media? Hoe ‘aanwezig’ moeten we eigenlijk zijn? The ‘Essence of Presence’ is het thema van het VGS-congres op 19 en 20 september. 

Welke presence vergt de moderne democratie? Hoe opereert de moderne ambtenaar? Wat is zijn mandaat? Welke beleidsdomeinen lenen zich bij uitstek voor meer of hernieuwde overheidsdominantie? En dat in de context van wijkgericht werken, ondermijnende criminaliteit, de drie decentralisaties, regionalisering en bestuurlijke vernieuwing. Hoe opereert een gemeentesecretaris hierin? En hoe helpt de gemeentesecretaris de organisatie om dit te doen? Onderwerpen te over voor een interessant programma. Lees meer over het programma van het VGS-congres 2018.