23 juni 2016 19.30 uur , Boekhandel Douwes

Waarom morele vragen politiek urgent worden

Debatavond onder leiding van prof. mr. dr. Job Cohen

Het is binnenkort een half jaar geleden dat prof. dr. Gabriël van den Brink afscheid nam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde in Tilburg. Bij die gelegenheid sprak hij een rede uit met als titel Waarom morele vragen politiek urgent worden. Zijn stelling was onder meer dat het politieke bedrijf in Nederland ernstig tekortschiet, omdat landelijke politici zich vrijwel nooit over morele kwesties uitlaten terwijl de samenleving daar in toenemende mate om vraagt.

Men zou verwachten dat een dergelijke stellingname wel enige reactie bij landelijke politici zou losmaken. Tot op heden heeft nog niemand vanuit de landelijke politieke partijen op deze stellingname gereageerd. Dat kan zijn omdat ze het te druk hebben met het bedrijven van politiek, maar het kan ook zijn dat ze de betekenis van deze bewering onvoldoende tot zich laten doordringen.

Deze debatavond biedt de mogelijkheid om op bovenstaande stelling in te gaan onder leiding van prof. mr. dr. Job Cohen. Een avond die wordt georganiseerd door Boom Bestuurskunde, in samenwerking met onderzoeks- en debatcentrum Èthos.

Programma:

19:30 – 19:50   Ontvangst
19:50 – 20:00  Opening door Prof. mr. dr. Job Cohen
20:00 – 20:30  Inleiding door Prof. dr. Gabriel van den Brink
20:30 – 21:30   Debat tussen Centrum Èthos, media en politici

met o.a. Thijs Broer, Rene Cuperus, mr. Kees van der Staaij,
prof. dr. Gabriel van den Brink en Prof. dr. Govert Buijs

21:30 – 21:45    Vragen / reacties publiek
21:45 – 22:00   Samenvatting en blik naar de toekomst door Prof. dr. Govert Buijs
22:00 – 23:00  Afsluitende borrel