15 juni 2017 16.30 , Den Haag

VOM/VB-Tour: frames, feiten en alternatieve feiten

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en Prinsjesdag 2017 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Een reeks van evenementen in samenwerking met onder andere de NSOB, WRR, provincie Utrecht en het UU-onderzoekszwaartepunt Institutions for Open Societies. Wetenschappers gaan in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en aanwezigen om te bespreken welke uitdagingen het nieuwe kabinet te wachten staan op thema’s als: ‘onze steden’, ‘nieuwe maatschappelijke scheidslijnen’, ‘diversiteit’, ‘multiprobleemgezinnen’, ‘framing en ‘post-truth’ politiek’.

In de huidige politieke cultuur lijkt het er vaak op dat frames het winnen van de feiten en dat het oude Verlichtingsideaal ten grave is gedragen: we leven in onze bubbel, er bestaan ‘alternatieve feiten’, beleid komt soms fact free tot stand, wetenschappelijke inzichten worden soms afgedaan als slechts een mening.

Tijdens deze bijeenkomst proberen we deze ontwikkeling te duiden. Hans de Bruijn, hoogleraar aan de TU Delft, houdt een korte beschouwing over ‘frames en feiten’. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen Lodewijk Dros, journalist bij Trouw, Ivar Nijhuis, directeur Communicatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de aanwezigen.

Het evenement
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 juni van 16.30 tot 18.30 uur bij de TUDelft, Faculteit Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag. Entree is gratis, aanmelden kan hier.
Dit event maakt deel uit van een serie debatten en bijeenkomsten in de VOM/VB-reeks ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Voor informatie over de andere evenementen in deze reeks, klik hier.