11 februari 2022 09.30 ,

Werken als één overheid: inzichten uit de Regionale Energiestrategieën

Op vrijdag 11 februari 2022 van 9.30u-12.30u organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) en de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst waarin aan de hand van een concrete casus – de Regionale Energiestrategieën – het samenwerken als één overheid wordt uitgediept. We richten ons hierbij vooral op de rol van het ambtelijk (top)management.

De grote opgaven van deze tijd – klimaat, wonen, economie, werk – worden steeds vaker door meerdere overheden samen opgepakt. Gelijkwaardig samenwerken tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is daarbij de opgave én de uitdaging. Onduidelijke verwachtingen over en weer en botsende belangen maken het vaak ingewikkeld.

In dertig energieregio’s werken deze partijen samen aan een Regionale Energiestratetegie (RES). Dit is in het Klimaatakkoord afgesproken. In de regio’s wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt aan de verkenning, ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie. Om te onderzoeken waar en hoe duurzame energie op land het best opgewekt kan worden, hebben overheden, inwoners, het bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar hard nodig. Het energienet of het zicht op een windmolen houdt immers niet op bij de gemeentegrens.

Wat kunnen we leren van deze ervaringen binnen de RES? Wat kun je als ambtelijk (top)management doen om het regionale bestuurlijke en ambtelijke gesprek te bevorderen? Wat zien we in de dagelijkse praktijk van de RES en wat kunnen we daar van leren?

In 2020 en 2021 heeft de VB twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘Samenwerken als één overheid’. Door wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk met elkaar te verbinden, willen we bijdragen aan het verder ontwikkelen van samenwerking tussen overheden binnen maatschappelijke opgaven.

Tijdens de bijeenkomst verdiepen we de casus met interessante gastsprekers en gaan we in op leerpunten. Ook is er ruimte voor gesprek.

Sprekers: Kristel Lammers (directeur Nationaal Programma RES), Vincent Roozen (gemeentesecretaris Rotterdam), Marieke Moorman (Burgemeester Bernheze, voorzitter Stuurgroep RES Noordoost Brabant), Pieter Hilhorst (Algemeen Directeur IPO), Chris Kuipers (Directeur Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van BZK), Mirko Noordegraaf (hoogleraar Universiteit Utrecht en voorzitter van de VB).

De bijeenkomst is online. Link volgt na aanmelding.

Aanmelden voor deze ochtend via Wilma Bosmans-Kruize, Vereniging voor Bestuurskunde (VB):
E-mail: info@bestuurskunde.nl
Telefoon: 06-53292587