04 juni 2018 , COMM Museum

WRR Conferentie

Sturen op sociaal waarde van infrastructuur

Tijdens de conferentie op vier juni verkennen verkent de WRR hoe sociale waarden beter meegenomen kunnen worden in visieontwikkeling en planvorming voor Infrastructuur. Op deze wijze wil de raad bijdragen aan het debat over de sociale inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid van essentiële voorzieningen, om ongelijkheid te voorkomen tussen stad en platteland, arm en rijk, jong en oud, digibeet en digitaalvaardig.