Overtuigend rolmodel

Overheidsmanager van het Jaar Emine Özyenici

Emine Özyenici, directeur Informatievoorziening en Inkoop op het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), zet zich met verve in voor een digitaal toekomstbestendig Nederland. Met haar authentieke leiderschapsstijl – gekenmerkt door openheid, transparantie en het zoeken van verbinding – sleepte ze vorige maand de titel Overheidsmanager van het Jaar 2018 in de wacht. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 november in de Ridderzaal overhandigt juryvoorzitter en commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma de prijs aan Emine Özyenici. De jury ziet haar als een rolmodel voor (toekomstig) leidinggevenden en is diep onder de indruk van de manier waarop de JenV-ambtenaar partijen met verschillende belangen weet te overtuigen van de gezamenlijke missie. Ook de wijze waarop Özyenici met haar directie actief naar buiten treedt wordt gewaardeerd.
‘Deze prijs kan ik van harte onderschrijven,’ stelt Johan Wiltvank, algemeen directeur van het Shared Service Center ICT van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zijn organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, implementatie en het beheer van ict-werkplekken, applicaties en infrastructuur. ‘Emine is resultaatgericht en altijd constructief. Ze is uitstekend in staat om de werkrelatie goed te houden. Ook als je het een keer niet eens bent met elkaar.’
Nu de digitalisering zich met rasse schreden voortzet, vormt informatie een steeds belangrijker goed. ‘Binnen de justitiële keten werken op dit terrein veel partners samen,’ vertelt Wiltvank. ‘Emine is erg gedreven en zal altijd het bovenliggende belang van het ministerie van JenV laten prevaleren. Een veilige en rechtvaardige samenleving, dat is voor haar wat telt. Ze legt daarbij haar kaarten open op tafel. Emine heeft geen trucjes of maniertjes. Dankzij haar prettige werkwijze weet ze iedereen mee te krijgen.’
De Overheidsmanager van het Jaar schuwt het podium niet. Regelmatig staat Özyenici presentaties te geven of gaat ze in gesprek met betrokkenen. ‘Dat maakt haar heel benaderbaar,’ zegt Wiltvank. ‘Ook de jongere generatie heeft ze goed in het vizier. Bij events als Appathons en Blockathons, waarbij we groepen uitnodigen om in een kort tijdbestek een oplossing te zoeken voor een weerbarstig probleem, is ze vaak van de partij.’ 

Kritisch en alert
Özyenic is tevens plaatsvervangend CIO op het ministerie. In die hoedanigheid zit zij geregeld om tafel met Menso Appeldorn, CIO bij het Centraal Justitieel Incassobureau. ‘Emine weet waar ze het over heeft. Ze is open en oprecht. Een echte professional. Dat merk je bijvoorbeeld in de CIO-raad, maar ook tijdens andere bijeenkomsten die ze leidt. Ze weet de discussie vrijwel altijd op treffende wijze te leiden en samen te vatten met respect voor haar gesprekspartners. Tegelijkertijd blijft ze kritisch en alert.’
Appeldorn is vol lof over de wijze waarop Özyenic de verschillende onderdelen van het ministerie aan elkaar koppelt. ‘Als je in de JenV-ketens wil samenwerken, is de verbinding van organisaties en systemen essentieel. Daarnaast schakelt ze moeiteloos tussen managers, medewerkers en organisaties buiten het bestuursdepartement. De ervaring die ze bij de Nationale Politie heeft opgedaan komt daarbij goed van pas. Ze weet hoe het eraan toegaat in de uitvoering.’
Binnen het zogeheten Informatieplan, dat is opgesteld door de CIO-raad, speelt het gebruik, de verbetering van de kwaliteit en de deling een belangrijke rol. ‘Het gaat erom dat we informatie op een veilige manier digitaliseren en ontsluiten. Emine is te allen tijde bereid om hierover het goede gesprek aan te gaan, op haar kun je rekenen,’ aldus Appeldorn. ‘Deze titel geeft Emine de erkenning waar ze recht op heeft. Nu maar hopen dat de prijs er niet toe leidt dat ze wordt weggekaapt.’  

Fotografie: Nico Alsemgeest

 

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van Rianne Waterval
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*