Dossier

Duurzaamheid

De laatste decennia groeit het besef dat de samenleving een nieuw kompas nodig heeft om op te varen. Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van leven meer omvat dan alleen materiële zaken gaat. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Volgens de Verenigde Naties is duurzaamheid noodzakelijk om 'aan te sluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.' Ook de rijksoverheid wil de samenleving verduurzamen en tegelijkertijd de economie versterken. Ze streeft naar 'groene groei ' die ervoor zorgt dat vervuiling afneemt en grondstoffen efficiënter worden gebruikt. Ook de transitie naar duurzame energie  wordt steeds belangrijker. Daarbij staan bij de overheid drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) van integreren energie in het ruimtelijk beleid.