Dossier

Maatschappij en veiligheid

Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor de veiligheid van haar burgers. Maar steeds vaker zijn ook individuen en andere organisaties medeverantwoordelijk. Nederland hanteert bij de aanpak van terrorisme een zogenoemde brede benadering. Niet alleen de geweldsdaden zelf worden aangepakt, maar ook het traject dat eraan vooraf gaat. Dus: actie ondernemen in een zo vroeg mogelijk stadium van en niet alleen repressief optreden.