Kernteam Ambtelijk Vakmanschap

Ambtelijk vakmanschap als publieke waarde

Investeren in de kwaliteit van de overheidsorganisaties en haar ambtenaren maakt Nederland gelukkiger, zo stelt prof. Veenhoven van de Erasmus Universiteit. Dat is dan ook ons uitgangspunt: ambtelijk vakmanschap als publieke waarde, dus investeren in de organisaties en haar ambtenaren om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Ofwel, we willen Nederland versterken door ambtenaren te versterken.

Kernteam Ambtelijke Vakmanschap

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een kernteam opgericht om in aanvulling op bestaande initiatieven en in samenwerking met andere organisaties een aantal acties en interventies te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het versterken van het ambtelijk vakmanschap in Nederland. Met die acties en interventies willen we onze ambtelijke ambities realiseren.

Waar zijn wij mee bezig?

Het kernteam zal zich gedurende twee jaar richten op een aantal acties en interventies om het ambtelijk vakmanschap in Nederland te versterken en onze ambtelijke ambities te realiseren. Via deze site en onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven en aansluiten op onze activiteiten.

Wie zijn wij?

Kernteam (op alfabetische volgorde) en de omgeving waarin het kernteam werkt:

Heb je vragen of ideeën om met ons samen te werken, neem dan contact met ons op!

Meer over onze aanpak in deze blogs

Berichten op Twitter over ambtelijk vakmanschap