Buurtpreventie

  • Onderzoek naar effectiviteit buurtpreventiegroepen
    Digitale buurtpreventie heeft minder en andere effecten dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool Inholland onder tien buurtpreventiegroepen in de gemeente Rotterdam. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat de veiligheid door toedoen van de digitale buurtpreventie verbetert. En ook de veiligheidsbeleving of leefbaarheid neemt slechts in een van de onderzochte groepen toe....