A+O fonds Gemeenten

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeente sector opgericht. In opdracht van deze sociale partners ondersteunt het A+O fonds de sector op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Met haar activiteiten draagt het A+O fonds eraan bij dat gemeenten aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun loopbaan. Met als gevolg dat een goede dienstverlening aan burgers kan worden gerealiseerd.

Alle publicaties van A+O fonds Gemeenten