Alain Hoekstra

Bestuurskundige & adviseur

Alain Hoekstra is bestuurskundige en gepromoveerd op het onderwerp integriteitsmanagement. Hij werkte ruim 25 jaar bij de overheid en is nu actief als zelfstandig adviseur integriteit.

Alle publicaties van Alain Hoekstra
  • Op 21 april 2021 stuurde een groep bestuurswetenschappers een brandbrief aan toenmalig informateur Herman Tjeenk Willink en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Hierin riepen wetenschappers en een lange lijst medeondertekenaars het aankomend kabinet op tot het ontwikkelen van een meer systematische en integrale integriteitsaanpak in het publieke domein. Nu, tweeënhalf jaar later en met...
  • Er lijkt steeds meer aandacht te komen voor de rol van de vertrouwenspersoon in organisaties. Integriteitskwesties die zich binnen verschillende sectoren hebben voorgedaan en die tot veel maatschappelijke commotie en media-aandacht hebben geleid dragen daaraan bij. Vertrouwenspersonen spelen immers een belangrijke rol bij het adviseren van medewerkers die integriteitskwesties aan willen kaarten. Gaat het wel...