Alex van Kalken

Redacteur BZK flexpool

Alex van Kalken is redacteur vanuit de flexpool van Binnenlandse Zaken Hij werkt daar voor diverse werkgevers.

Alle publicaties van Alex van Kalken
  • Hij moest aanvankelijk niets hebben van BZK Flex, maar inmiddels is Thomas Hessels 180 graden gedraaid. De flexpool zou wat hem betreft zelfs twee keer zo groot mogen zijn. ‘Elk ministerie zou uit 20 procent flex’ers moeten bestaan: mensen die je kunt inzetten daar waar dat nodig is. Dat is goed voor de organisatie en...
  • Directeur Flex Sicco Louw: 'ik vind het een prachtig concept'
    Een wendbare organisatie die op inhoud en capaciteit kan inspelen op actuele opgaven. Dat is, kort gezegd, het uitgangspunt van Nieuw BZK, het vorig jaar gereorganiseerde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Om dat doel te realiseren, is een nieuwe structurele directie opgericht: BZK Flex. Vanuit Flex werken gekwalificeerde medewerkers in programma’s en projecten...