Arwin van Buuren en Jitske van Popering

Erasmus Universiteit Rotterdam

Arwin van Buuren is bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Jitske van Popering is postdoctoraal onderzoeker in het programma RePolis, aan de afdeling Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar samenwerking in besluitvorming en naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking.

Alle publicaties van Arwin van Buuren en Jitske van Popering