Bas Eenhoorn

Digicommissaris

Bas Eenhoorn (1946) is sinds augustus 2014 Digicommissaris. Zijn opdracht: regie voeren op de realisatie en samenhang van de digitale overheid. Deze taak is gericht op het bijeenbrengen van inhoud, sturing en financiën, door bijvoorbeeld het organiseren van de governance en het op orde brengen van de financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Alle publicaties van Bas Eenhoorn
  • Het nieuwe kabinet moet een vliegende start kunnen maken nopens de digitalisering: de verdere ontwikkeling van de digitale overheid, het bevorderen van de kansen voor de digitale economie en de cyberveiligheid op een hoger niveau brengen. En om vergissingen te voorkomen: dat kan alleen in samenhang met elkaar. Ik wil opnieuw benadrukken dat plannen en …
  • Lef en leiderschap noodzakelijk
    Het staat als een paal boven water: de overheid moet nu eindelijk alles op alles zetten om digitaal eenvoudig toegankelijk te worden. De kansen om nieuwe technologieën toe te passen, die een fundamentele verbetering van die toegankelijkheid mogelijk maken in vergelijking met de huidige situatie, liggen voor het oprapen. Maar dan moeten we binnen de …
  • De opdracht aan een nieuw kabinet
    Op weg naar het nieuwe kabinet wordt tal van politieke onderwerpen aan herijking onderworpen. In de brief, die ik naar de Tweede Kamer heb gezonden en in het rapport Maak waar staat een opdracht aan het kabinet. Niet een herijking, maar een stevige ambitie wordt gevraagd. De hele overheid moet anders gaan werken, en zich aanpassen …
  • Als Digicommissaris richt ik mij op de verdere ontwikkeling van de digitale overheid. Het onderwerp iBewust gedrag binnen de overheid is daarvoor natuurlijk van groot belang. In deze column wil ik het thema graag in een breder perspectief plaatsen. Want iBewust gedrag gaat om meer dan alleen iBewustzijn bij ambtenaren; het is onderdeel van een …