Bert Fraussen en Caelesta Braun

Universiteit Leiden

Bert Fraussen is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksagenda focust op belangenvertegenwoordiging en lobbyen, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming. Caelesta Braun is universitair hoofddocent aan dezelfde universiteit. Haar onderzoeksexpertise wordt gekenmerkt door twee samenhangende thema’s binnen het hedendaagse openbaar bestuur: belangenvertegenwoordiging en het effectief functioneren van (inter) nationale toezichthouders.

Alle publicaties van Bert Fraussen en Caelesta Braun