Caelesta Braun en Bert Fraussen

Universiteit Leiden

Caelesta Braun is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Haar expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe externe stakeholders op een effectieve en inclusieve wijze betrokken worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties en toezichthouders. Bert Fraussen is universitair docent aan dezelfde Universiteit. Zijn onderzoeksagenda focust op belangenvertegenwoordiging en lobbyen, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Alle publicaties van Caelesta Braun en Bert Fraussen