Bertine Steenbergen

Lid van de interim-pool van de Algemene Bestuursdienst.

Bertine Steenbergen is bestuurskundige en werkt vanuit de interim-pool van de Algemene Bestuursdienst. Eerder werkte zij bij de ministeries van BZK en Financiën en de gemeente Den Haag. Rode draad in haar loopbaan is de vernieuwing van de overheid gericht op het creëren van publieke meerwaarde. Zij heeft onder andere gewerkt aan thema's als bestuurskracht, burgerschap, informatiebeleid en recent aan de aanpak rondom mensen met verward gedrag. Steenbergen heeft de opleiding tot MPA gevolgd bij de NSOB en is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.

Alle publicaties van Bertine Steenbergen