Caelesta Braun

Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden

Caelesta Braun was voorheen werkzaam aan diverse universiteiten en als ambtelijk medewerker verbonden aan de parlementaire onderzoekscommissie naar het integratiebeleid (Commissie-Blok). Haar onderzoeksexpertise laat zich samenvatten door twee samenhangende thema’s binnen het hedendaagse openbaar bestuur: belangenvertegenwoordiging en het effectief functioneren van toezichthouders. Recent won Braun de BVPA publicatie prijs (met Jan Beyers) voor een publicatie over het belang van coalities en netwerken voor belangenvertegenwoordiging.

Alle publicaties van Caelesta Braun