Caelesta Braun

Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden

Caelesta Braun was voorheen werkzaam aan diverse universiteiten en als ambtelijk medewerker verbonden aan de parlementaire onderzoekscommissie naar het integratiebeleid (Commissie-Blok). Haar onderzoeksexpertise laat zich samenvatten door twee samenhangende thema’s binnen het hedendaagse openbaar bestuur: belangenvertegenwoordiging en het effectief functioneren van toezichthouders. Recent won Braun de BVPA publicatie prijs (met Jan Beyers) voor een publicatie over het belang van coalities en netwerken voor belangenvertegenwoordiging.

Alle publicaties van Caelesta Braun
  • In zijn etnografische schets van het informele besluitvormingscircuit rond het Haagse nieuwscentrum Nieuwspoort uit 2010 concludeerde Joris Luyendijk dat de macht in Den Haag bij een handjevol grote belangenorganisaties, een aantal topambtenaren, een aantal journalisten en een enkel Kamerlid ligt. Zijn observaties geven een beeld van publieke besluiten die vooral tot stand komen door wheeling & dealing, achterkamertjespolitiek...
  • Eind 2015 zagen twee zogenaamde ‘lobby-schandalen’ het licht: de vermeende invloed van de Nederlandse banken op financiële wetgeving en de veel besproken invloed van de auto-industrie in Europa. De oplossing voor dergelijke schemerige lobbypraktijken wordt vaak gevonden in het transparanter maken van ‘de lobby’. De initiatiefnota van PvdA-Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug Lobby in Daglicht omvat...
  • In de haarvaten van de samenleving
    Het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Haagse Markt op woensdag 23 maart, de dag na de aanslagen in Brussel, was al maanden gepland, geheel passend binnen de sociale agenda van het koningspaar. De koning, zo was de boodschap, stond midden in de samenleving en droeg het belang van ‘ons allemaal en allemaal samen’ daarbij...