Dave Schut

Freelance schrijver

Dave Schut is freelance schrijver, zowel journalistiek als commercieel. Hij schreef onder meer voor de Volkskrant, NRC, Binnenlands Bestuur en Publiek Denken.

Alle publicaties van Dave Schut
  • Hoe het ‘ecosysteemperspectief’ ons kan helpen
    Wat kunnen we doen om de energietransitie te versnellen? Is dat überhaupt mogelijk? Een dubbelinterview met Maarten Otto (ceo netwerkbedrijf Alliander) en Martijn van der Steen (directeur denktank NSOB). Zij schreven mee aan een essay waarin een nieuwe manier van denken wordt voorgesteld. Nederland staat voor een reusachtige uitdaging: de overgang van een fossiel energiesysteem...