Dave Schut

Freelance schrijver

Dave Schut is freelance schrijver, zowel journalistiek als commercieel. Hij schreef onder meer voor de Volkskrant, NRC, Binnenlands Bestuur en Publiek Denken.

Alle publicaties van Dave Schut
  • Ambtenaren die graag willen vernieuwen, weten elkaar steeds beter te vinden. Wat gebeurt er in deze zogeheten communities? Wat is het nut? In het eerste deel van een serie over innovatie bij de overheid gaan verschillende ervaringsdeskundigen en experts in op deze vragen. Meestal begint innovatie op dezelfde manier, zegt Jeroen Vonk, innovation designer bij...
  • Hoe het ‘ecosysteemperspectief’ ons kan helpen
    Wat kunnen we doen om de energietransitie te versnellen? Is dat überhaupt mogelijk? Een dubbelinterview met Maarten Otto (ceo netwerkbedrijf Alliander) en Martijn van der Steen (directeur denktank NSOB). Zij schreven mee aan een essay waarin een nieuwe manier van denken wordt voorgesteld. Nederland staat voor een reusachtige uitdaging: de overgang van een fossiel energiesysteem...