Davied van Berlo, Lotte Nijland en Maarten van Zaane

Team Ambtelijke Ambities ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het kernteam Ambtelijke Ambities van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgericht om in aanvulling op bestaande initiatieven en in samenwerking met andere organisaties een aantal acties en interventies te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het versterken van het ambtelijk vakmanschap in Nederland.

Alle publicaties van Davied van Berlo, Lotte Nijland en Maarten van Zaane