Eduard Schmidt

Universitair docent Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden

Eduard Schmidt is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2020 op een proefschrift over topambtenaren en bezuinigingen. In zijn onderzoek en onderwijs houdt hij zich bezig met vraagstukken rond publiek leiderschap, organisatieverandering en publieke waarde. Hij richt zich daarbij onder andere op de zorg en het sociaal domein.

Alle publicaties van Eduard Schmidt
 • In relatieve stilte werken Tweede Kamerleden van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties aan een rapport over de menselijke maat bij uitvoeringsorganisaties. Vanwege dit rapport, maar ook vanwege de effecten van de coronacrisis kan 2021 wel eens een cruciaal jaar worden voor de overheid. Door de coronacrisis zouden we bijna vergeten dat er veel te doen was...
 • Ambtenaren aan het woord
  Wat maakt volgens ambtenaren een overheidsmanager succesvol? Dat blijkt een combinatie van mensgericht en visionair leiderschap te zijn. Ook leiderschap gericht op maatschappelijk en politiek bewustzijn, speelt een belangrijke rol. Leiderschapsontwikkeling moet om die reden gericht zijn op een repertoire aan diverse vaardigheden en gedragingen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 5300 ambtenaren. Ook dit jaar...
 • Wat hebben leiderschap en het Nederlands voetbalelftal met elkaar gemeen? Het zijn onderwerpen waar iedereen een mening over lijkt te hebben. Als we aan tien mensen vragen wat leiderschap is, is de kans groot dat er tien verschillende antwoorden uitkomen. Over leiderschap zijn niet voor niets boekenkasten vol geschreven maar van wisselende kwaliteit. Waar sommige...
 • Publieke prestaties tijdens bezuinigingen
  In afwachting van de verkiezingen zijn publieke organisaties drukdoende zich voor te bereiden op wat een volgend kabinet voor hen in petto heeft. De kans op een nieuwe bezuinigingsronde is altijd aanwezig, omdat de geschiedenis ons leert dat ook in goede tijden regelmatig geprobeerd is om in het overheidsapparaat te snijden. Tegelijkertijd blijven we nog...
 • De economische crisis die rond 2008 losbarstte heeft ervoor gezorgd dat veel publieke organisaties moeten bezuinigen. Vaak zorgt de implementatie van bezuinigingen ook voor veranderingen binnen de organisatie, bijvoorbeeld om te zorgen dat het werk efficiënter en goedkoper gedaan kan worden. Dit soort bezuinigingen hebben ook gevolgen voor medewerkers. Binnen het bestuurskundig onderzoek is er...
 • De middenmanager als motor voor verandering
  Middenmanagers (het ‘middenkader’) vormen een vitale schakel tussen het hogere management en de werkvloer. Men zou dus kunnen verwachten dat zij ook tijdens veranderingen een belangrijke rol op zich kunnen nemen. Maar is dat wel zo? Het artikel Managing Change, or Changing Managers? The Role of Middle Managers in UK Public Service Reform focust op...
 • Publieke managers die organisatieveranderingen willen realiseren, staan voor een lastige opgave. Door de complexe omgeving waarin ze opereren zijn ze geneigd om die veranderingen te plannen. Tegelijkertijd vermindert diezelfde complexe omgeving de effectiviteit van een geplande verandering. De invloed van een publieke context moet niet worden onderschat, aldus Eduard Schmidt. Lange tijd was onderzoek naar...