Gert-Jan Ludden

Adviseur crisisbeheersing

Gert-Jan Ludden houdt zich bezig met advies, project- en interimmanagement in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Alle publicaties van Gert-Jan Ludden
 • De crisisaanpak van het kabinet oogt na de zomer nogal chaotisch en reactief. Veel maatregelen worden naar willekeur genomen. Het testbeleid en het bron- en contactonderzoek is nooit goed van de grond gekomen. Er is 8 maanden gediscussieerd voordat men besloot tot een mondkapjesplicht. Het coronadashboard en de routekaart zijn inmiddels bij het grofvuil gezet...
 • De aanpak van de coronacrisis stemt allerminst tot tevredenheid en heeft ons in een perspectiefloze gedeeltelijke lockdown geloodst. We zien een onzeker acterend kabinet dat blindelings de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) volgt en het crisismanagement sterk politiseert. Merkwaardigerwijs staat het kabinet niet open voor adviezen van andere experts, zoals die van het...
 • De huidige crisisstructuur in Nederland is ontoereikend bij een pandemie. De focus van de veiligheidsregio richt zich op rampenbestrijding en niet op crisisbeheersing. De provincie is het juiste bestuursniveau om de coronacrisis te bestrijden, zegt Gert-Jan Ludden, maar een structuurdiscussie wordt nog niet gevoerd. Sinds begin deze eeuw heeft Nederland een ondoorzichtige structuur in het...
 • Defensie wordt nog onvoldoende ingezet in het bestrijden van de coronacrisis. Defensie kan onder meer steun bieden bij het inrichten van een noodhospitaal met IC-capaciteit of luchttransport inzetten voor snelle verplaatsing van patiënten, maar deze mogelijkheden worden nog niet benut. Nationale veiligheid is één van de drie hoofdtaken van defensie. Al sinds 2004 (civiel-militaire bestuur...
 • Het kabinet werd in de aanpak van de coronacrisis al eerder bekritiseerd, omdat de focus te veel lag op de problematiek van de intensive care bedden, waardoor andere relevante aandachtsgebieden werden veronachtzaamd. Nu het aantal IC-patiënten drastisch is teruggelopen en het aantal nieuwe besmettingsgevallen beperkt is, maakt het kabinet opnieuw een cruciale inschattingsfout, door eind...
 • Bij de aanpak van de coronacrisis domineren zorgprofessionals de agenda, terwijl crisismanagement gebaat is bij generalisten, en niet bij specialisten. Hoog tijd dus om de generalisten de regie te geven bij de aanpak van de crisis, betoogt Gert-Jan Ludden. Wat eind februari begon als een gezondheidscrisis verkleurde in de loop van maart al snel tot...
 • Hulpverleners van brandweer, politie, defensie en de zorgsector doen in crisistijd doorgaans hetzelfde als ze altijd al doen. Alleen dan in de tiende versnelling en met een tekort aan personele en logistieke middelen. Deze professionals zijn goed opgeleid en berekend op hun taak, ook in buitengewone omstandigheden. Met de uitbraak van het coronavirus staat de...
 • Met de keuze tussen sociale onthouding of een volledige lockdown staat het kabinet voor een moreel dilemma bij de bestrijding van het coronavirus. Beide aanpakken hebben voor- en nadelen en zullen hoe dan ook verregaande maatschappelijke effecten hebben. Toch is de keuze voor een volledige lockdown onvermijdelijk. Met de uitbraak van het coronavirus staat de...
 • Crisisaanpak vereist
  Het coronavirus zorgt voor crises in allerlei sectoren. Met een multidisciplinaire en integrale crisisaanpak kunnen alle scenario’s worden doordacht en maatregelen worden voorbereid. Nu de eerste besmettingsgevallen ook Nederland bereikt hebben, is ook ons land in de ban van het coronavirus. Dit onbekende virus kan worden getypeerd als een Zwarte Zwaan: een plotselinge en onverwachte...
 • Geef de burger een plaats op het schaakbord van de nationale veiligheid
  Crisisbeheersing is een evenwichtig samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, media en de burgerbevolking. Merkwaardigerwijs wordt die laatste categorie niet of nauwelijks betrokken bij de voorbereiding op rampen- en crisissituaties. De overheid alarmeert vaak in een (te) laat stadium burgers met het verzoek maatregelen te treffen. Zo zijn we recentelijk teruggegaan van dreigingsniveau substantieel naar aanzienlijk,...