Gert-Jan van de Bovenkamp

Adviseur milieu en stadsontwikkeling bij gemeente Almere

Van de Bovenkamp is werkzaam bij de gemeente Almere maar is in zijn eigen woorden een 'publieke nomadische kenniswerker' die niet langer gebonden is aan een vaste baan, functie of specialisme binnen de gemeente, wel met vaste thuisbasis en rol, maar die ook graag rondtrekt van 'werk naar werk' om kennis te delen, verbreden, creëren en nieuwe ervaringen op te doen.

Alle publicaties van Gert-Jan van de Bovenkamp
 • Vanuit de huidige gemeentelijke praktijk, via de periode na inwerkingtreding Omgevingswet, dromen over de toekomst van 'the real simcity'. Sneller is één van de doelstellingen van de Omgevingswet (verder OW). Gisteren via een collega een paar opvallende, hiermee nog niet gelijk geschakelde bureaucratische hobbels van de systeemwereld te horen gekregen. Hierdoor zullen bijvoorbeeld bij het...
 • Luisteren, luisteren en... nog eens luisteren
  Ik was laatst bij een vergadering waar we elkaar bijna niet lieten uitspreken. Ja, ik deed daar ook vrolijk aan mee. Want niets menselijks is mij vreemd. Ik vond het vermoeiend en stoorde me eraan. We kwamen namelijk niet veel verder en ik ben nogal van de daadkracht. Zeker als ik ook nog eens denk...
 • Welke organisatie slaat de brug?
  Hoe druk kan een organisatie met zichzelf bezig zijn? Nou redelijk druk in sommige gevallen merk ik bij lokale overheden. Daar gaapt in veel gevallen een behoorlijke kloof tussen cultuur en strategie/structuur. Het is een probleem dat alleen maar groter lijkt te worden, vooral omdat de meeste organisaties zich in een ‘overgangsperiode’ bevinden. Want na...
 • Ontwikkel een gezonde aanspreekcutuur
  Onlangs is de nieuwe gesprekscyclus; continue dialoog gepresenteerd binnen een overheidsorganisatie in mijn netwerk. Deze is voor iedereen per 1 januari 2018 gestart en vervangt onder andere de huidige PWC/POP-gesprekken en -formulieren. De gesprekscyclus; continue dialoog is gericht op het realiseren van een meer prestatiegerichte cultuur, het versterken van eigenaarschap en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. ...
 • Leren samenwerken bij veranderen en innoveren
  Onlangs werd ik geprikkeld door een artikel in ROM #12 van december 2017 met als kop ‘Gemeenten laten zich niet afleiden door Haagse politiek’. Met als strekking dat de latere invoering van de Omgevingswet geen gevolgen heeft voor het implementatietraject: 3/4 gemeenten planning Omgevingswet op orde. Logische conclusie leek mij. Bepalender m.i. voor de daadwerkelijke...
 • 'Als je doet, wat je altijd deed, dan krijg je minder’
  De implementatie van de nieuwe Omgevingswet: vanuit antropologisch inzicht weten we dat verandering geen eenvoudige van oud-naar-nieuw-beweging is. Maar dat de verandering ‘in het ondertussen’ plaatsvindt met bijbehorende onzekerheid. Dat (cultuur)verandering in dialoog ontstaat vanuit betekenisgeving. Oude routines zijn kennelijk heel hardnekkig. Aangeleerd gedrag is onderdeel van de organisatiecultuur. Dus van mij en jou. Dit...