Joram Feitsma

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht

Joram Feitsma (1990) studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en Wijsbegeerte in Utrecht en St. Louis. Als promovendus bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) doet hij onderzoek naar de toepassing van gedragsinzichten in beleid. Momenteel is hij lid van het Behavioural Insight Team IenM.

Alle publicaties van Joram Feitsma
  • En hoe ze ‘werkt’    
    Als je invloedrijke instanties als de OECD, World Bank, en de Europese Commissie mag geloven, dan beginnen overheden bij het maken van beleid steeds beter te kijken naar hoe mensen zich echt gedragen: eerder als Homer Simpson dan homo economicus. Overheden worden steeds explicieter neergezet als gedragsbeïnvloeders gewapend met gedragswetenschappelijke inzichten en -methoden. Dit wordt...
  • 'Hoe vernieuwend is de toepassing van gedragskennis in beleid?'
    In 2008 schreven de Amerikanen Richard Thaler en Cass Sunstein de bestseller Nudge: een gedragseconomische spoedcursus in gedragsverandering door de omgeving (‘keuzearchitectuur’) subtiel aan te passen. Nudge waaide al snel over naar de beleidswereld in Nederland, en kreeg daar vervolg via invloedrijke adviesrapporten en nieuwe gedragseenheden (bijvoorbeeld Behavioural Insights Teams bij EZ en IenM). Nu, een...