Joris van der Voet

Universitair Docent Publiek Management

Dr. Joris van der Voet is universitair docent Publiek Management aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn expertise is besluitvorming en leiderschapsgedrag van managers in het initiëren en implementeren van organisatieverandering in de publieke sector. Meer informatie is beschikbaar via zijn website: www.jorisvandervoet.com.

Alle publicaties van Joris van der Voet
  • De theorie van de samenwerkende overheid staat, maar de praktijk is weerbarstiger. Wanneer samenwerking niet verloopt zoals gepland, wordt de oplossing vaak gezocht in structurele hervorming. Onderzoeksproject Team in de Wijk komt echter tot de conclusie dat visionair leiderschap en sociale hervormingen meer verbetering brengen dan structurele ingrepen. Als er in de 21e eeuw één...
  • Weerstand van ambtenaren tegen bezuinigingen:
    Bezuinigingen in (overheids)organisaties zorgen geregeld voor weerstand onder medewerkers. Dat bezuinigingen ‘eerlijk’ moeten zijn, is elementair maar in de praktijk ingewikkeld omdat ‘eerlijkheid’ op verschillende manieren ingevuld kan worden. Het is belangrijk om weerstand onder medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen, omdat – juist in tijden van bezuinigingen – hun veranderbereidheid hard nodig is om de...
  • Oorzaak of oplossing?
    Politici en managers reageren op negatieve prestaties door intensiever te zoeken naar oplossingen. Politici reageren enkel op negatieve prestaties, terwijl managers ook intensiever zoeken in reactie op positieve prestaties. Besluitvormers reageren uiteenlopend op verschillende soorten prestatiefeedback. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1069 politici en 590 managers in Vlaamse gemeenten. Hoe reageren organisaties op tegenvallende...
  • Transformationeel leiderschap kan het succes van een (publieke) organisatie helpen vergroten. Maar alleen als medewerkers dat leiderschap daadwerkelijk zien en herkennen. Helaas overschatten leidinggevenden de herkenbaarheid en waarde van hun eigen leiderschapsstijl. Ontwikkelingsprogramma’s moeten zich dus niet te sterk baseren op zelfevaluaties van leiderschapsstijlen. Leiderschap is een thema dat zowel in de bestuurskundige praktijk als...