Jos van Kuik

Adviseur onderwijs en sociale innovatie Kennisland

Jos van Kuik is adviseur bij Kennisland op het gebied van onderwijs en overheid. Hij studeerde psychologie aan de VU en werkt aan diverse onderwijsprogramma’s zoals Onderwijs Pioniers en InnovatieImpuls Onderwijs waarin mensen worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen en met en van elkaar te leren. Zo werken zij zowel aan het verbeteren van het onderwijs, als aan hun eigen leerproces.

Alle publicaties van Jos van Kuik
  • 'Je moet je niet blindstaren op een beloofd, technologisch paradijs'
    What is the city but the people? Met Shakespeare opent Albert Meijer, hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit van Utrecht, zijn oratie ‘Bestuur in de datapolis: slimme stad, blije burger?’. Meijer schetst de ontwikkelingen, de contouren en de risico’s van Smart Cities als datapolis: politieke, stedelijke gemeenschappen die in al haar facetten worden beïnvloed door...