Kees Jansen

Planoloog en slimme circulaire steden-specialist

Kees Jansen is planoloog en heeft zich gespecialiseerd in slimme circulaire steden. Hij geeft les aan de Aeres Hogeschool Almere en verzorgt lezingen en inspiratiesessies door het hele land. Jansen heeft aan de Universiteit van Amsterdam een model ontwikkeld voor Individueel Zwermen - over hoe mensen innovaties en smart technologie accepteren en adopteren. We leven in een spannende tijd: stad en stedelijk leven veranderen razendsnel. Maar volgens Jansen blijven we te veel hangen in verouderde systemen en achterhaalde opvattingen. Stedelijkheid vraagt in zijn optiek om herbezinning vanuit nieuwe technologie en eigentijdse opvattingen van duurzaamheid en economische principes.

Alle publicaties van Kees Jansen