Marije van den Berg

Onderzoeker en adviseur democratie en participatie

Marije van den Berg is werkzaam bij WHITE BOXING. Ze traint en adviseert organisaties en teams van ambtenaren en bestuurders in netwerkend werken op een manier die democratisch zuivere koffie blijft. Ze onderzoekt nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de netwerkdemocratie. Hoe bouw je als overheidsorganisatie aan democratische manieren om in netwerken dingen tot stand te brengen?

Alle publicaties van Marije van den Berg