Marije van den Berg

Onderzoeker en adviseur democratie en participatie

Marije van den Berg (www.democratieinuitvoering.nl) werkt aan de kwaliteit van het lokale bestuur als zelfstandig onderzoeker, publicist, procesbegeleider en podcastmaker. Ze is vice-voorzitter van de Rekenkamer Leiden & Leiderdorp en columnist van VNG Magazine. Ze schreef Stop. Stopstrategie voor organisaties. Haar nieuwe boek, De beleidsbubbel, verschijnt najaar 2022.

Alle publicaties van Marije van den Berg
  • Het is nogal wat, wethouder zijn. Ik ben het zelf nooit geweest, maar heb in de bijna 25 jaar dat ik nu rondstamp in het lokaal bestuur allerlei wethouders meegemaakt in tientallen gemeenten. Van dichtbij, van afstand, uit de krant of als collega. En ik moest aan iedereen die opnieuw of voor de eerste keer...
  • Ik heb wel zin in de toekomst. Al weet ik niet precies hoe die eruit ziet. We zullen in elk geval niet snel terugkeren naar een overzichtelijke wereld, waarin we gemoedelijk en met wat reflectie communiceren. Waarin leiders van robuuste zuilen een vaste achterban en legitimiteit hebben. Waarin raadsleden notabelen zijn, in wier handen wij...
  • Wij mensen die hun leven goed willen leven... wij benutten de instituties, markt, politieke organisatievormen, wat ons dan ook maar ter beschikking staat, om ons gedrag productief te maken. Vervreemding van die systemen maakt ons machteloos om ons leven in vrijheid te leven. En daar krijg ik buikpijn van. Wat staat ons te doen in...
  • Burgers verlengen elke vier jaar hun abonnement maar komen er nooit
    Wat fijn, even onder elkaar. We doen het best aardig, toch, jij en ik en de buurman? We gooien geen blikjes op straat. We betalen belasting. We doen vergeten fietslampjes uit in de fietsenstalling. We zitten in de MR van school, helpen bij de scouting en we doen mee aan de schoonmaakactie in onze buurt....