Marije van den Berg

Onderzoeker en adviseur democratie en participatie

Marije van den Berg is werkzaam bij WHITE BOXING. Ze traint en adviseert organisaties en teams van ambtenaren en bestuurders in netwerkend werken op een manier die democratisch zuivere koffie blijft. Ze onderzoekt nieuwe vormen voor (be)sturen en politiek in de netwerkdemocratie. Hoe bouw je als overheidsorganisatie aan democratische manieren om in netwerken dingen tot stand te brengen?

Alle publicaties van Marije van den Berg
  • Ik heb wel zin in de toekomst. Al weet ik niet precies hoe die eruit ziet. We zullen in elk geval niet snel terugkeren naar een overzichtelijke wereld, waarin we gemoedelijk en met wat reflectie communiceren. Waarin leiders van robuuste zuilen een vaste achterban en legitimiteit hebben. Waarin raadsleden notabelen zijn, in wier handen wij...
  • Wij mensen die hun leven goed willen leven... wij benutten de instituties, markt, politieke organisatievormen, wat ons dan ook maar ter beschikking staat, om ons gedrag productief te maken. Vervreemding van die systemen maakt ons machteloos om ons leven in vrijheid te leven. En daar krijg ik buikpijn van. Wat staat ons te doen in...
  • Burgers verlengen elke vier jaar hun abonnement maar komen er nooit
    Wat fijn, even onder elkaar. We doen het best aardig, toch, jij en ik en de buurman? We gooien geen blikjes op straat. We betalen belasting. We doen vergeten fietslampjes uit in de fietsenstalling. We zitten in de MR van school, helpen bij de scouting en we doen mee aan de schoonmaakactie in onze buurt....