Marjolijn Durinck

Adviseur bij ECP, het Platform voor de InformatieSamenleving

Marjolijn Durinck is werkzaam bij het ECP, het platform voor de InformatieSamenleving. Het ECP is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met het oog op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de Nederlandse samenleving. Durinck is als adviseur betrokken bij het programma Digivaardig & Digiveilig, de werkgroep Notice and Takedown, het platform Internetveiligheid en het het Safer Internet Center.

Alle publicaties van Marjolijn Durinck