Mark Reijnders

Bestuurskundige

Mark Reijnders is als onderzoeker en docent actief in het sociaal domein. Hij heeft zich de afgelopen jaren met zijn promotieonderzoek gespecialiseerd in het fenomeen vraagverlegenheid, oftewel: de problemen en obstakels die mensen tegenkomen bij het zoeken naar hulp. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het delen van zijn kennis met anderen, onder meer via cursussen en leergangen voor ambtenaren, presentaties aan mantelzorgers, onderwijs aan studenten en interactieve workshops met professionals in het sociaal domein.

Alle publicaties van Mark Reijnders
  • Over de dagelijkse realiteit van mensen die niet om hulp vragen
    Vraagverlegenheid gaat over verborgen ongelijkheid in het sociaal domein: een tegenstelling tussen zij die wel de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden, versus de hulpbehoevenden die dat niet lukt en onzichtbaar zijn. Voor deze moeilijk te bereiken groep van  hulpbehoevenden is dringend aandacht nodig, concludeert bestuurskundige Mark Reijnders in Non-take-up of social support...