Marlous van der Zande

Masterstudent Research in Public Administration & Organisational Science

Marlous van der Zande heeft Bestuurs- en Organisatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht (UU). Na afronding van haar master Bestuur en Beleid (UU) startte zij het masterprogramma Research in Public Administration and Organisational Science om haar methodologische vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarnaast loopt Marlous stage bij de Raad voor het Openbaar Bestuur, waar zij de de relatie tussen uitvoering, beleid en politiek onderzoekt.

Alle publicaties van Marlous van der Zande
  • Het verantwoordingsproces over de Toeslagenaffaire is nog niet afgerond. Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht is de parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening ingesteld. Begin september begonnen de openbare verhoren, die gericht zijn op de vraag hoe het fraudebeleid zo kon ontsporen. Wat viel op aan de eerdere verantwoording van bewindspersonen over het schandaal? Hoe...