Maurits Kreijveld

Futuroloog, spreker en adviseur

Alle publicaties van Maurits Kreijveld
  • Zo kunnen overheden thuiszittende burgers omzetten in nuttige hulptroepen
    Uitbraken van virussen en andere crises in het verleden laten zien dat burgers via online platformen een grotere rol kunnen spelen bij het beheersen van een crisis én het organiseren van hulp. Ondanks dat er al ervaring is opgedaan met zulke platformen wordt er nu bij de corona-crisis nauwelijks gebruik van gemaakt. Wat zijn de...