Nitesh Bharosa

Hoogleraar GovTech TU Delft

Nitesh Bharosa is hoogleraar GovTech aan de TU Delft en onderzoekt de oplossingen van private partijen die processen in de publieke sector ondersteunen en daarmee verweven zijn.

Alle publicaties van Nitesh Bharosa
  • Op 21 maart 2023 stonden vijf topambtenaren en twee oud-Kamerleden op het podium van het Reuring!Café om te praten over de slepende uitvoeringsproblemen. In navolging van het TCU-advies spreken de uitvoeringsorganisaties zich nu uit. Het is tijd om het over het echte probleem te hebben: de complexiteit. Er moeten minder regels komen en minder uitzonderingen....