Onderzoeksgroep Population Health Governance

Universiteit Leiden

Binnen de Onderzoeksgroep Population Health Governance, onder leiding van prof. Jet Bussemaker en prof. Sandra Groeneveld, staat onderzoek naar de behoefte aan andere vormen van sturing, beleid en leiderschap in de zorg centraal. Zo ontstaan er, mede onder invloed van Population Health Management (PHM), nieuwe beleidslogica’s waarbij een verschuiving is te zien van zorg naar gezondheid en van het bestrijden van ziekte naar het ervaren van positieve gezondheid. Hoe dit concreet vorm krijgt in de zorgpraktijk, en hoe zich dat verhoudt tot eerdere beleidsinterventies en sturingsmechanismen is een belangrijk aandachtspunt.

Alle publicaties van Onderzoeksgroep Population Health Governance
  • Lessen voor effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties onder druk
    Door het besef van urgentie waren zorgorganisaties in de coronacrisis sneller bereid eigen belangen op te geven, bureaucratie te omzeilen en gegevens met elkaar te delen. Daardoor kwam de lang gekoesterde wens van zorg leveren vanuit netwerken in vervulling, zien Jelmer Schalk, Sander Sandkuyl, Eduard Schmidt, Suzan van der Pas en Sietse Wieringa. Zij onderzochten...