Patrick van den Brink

directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Patrick van den Brink is directeur-bestuurder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Samen met zijn team van zo’n 70 bevlogen adviseurs zet hij zich in voor een veilig en leefbaar Nederland. In hun visie is veiligheid iets van ons allemaal en dat maken we vooral met elkaar. Het CCV wordt gesubsidieerd vanuit de rijksoverheid en werkt eveneens in opdracht van andere publieke en private partijen.

Alle publicaties van Patrick van den Brink