Ralph Kohlmann en Martine Tragter

Adviseurs bij Berenschot

Kohlmann is opgeleid als planoloog en heeft geruime tijd gewerkt aan de gemeentelijke samenwerking in de Utrechtse regio. Hij werkt doorgaans aan projecten waarin hij de inhoud en het bestuurlijke proces kan combineren. Tragter helpt organisaties die werken aan ruimtelijke vraagstukken. Hoe kan ruimtelijke ontwikkeling bijdragen aan het versterken van een regio?

Alle publicaties van Ralph Kohlmann en Martine Tragter