René Grotens

Reflective practitioner Zijlstra Center/loco-gemeentesecretaris Zeist

Dr. René Grotens is als reflective practitioner verbonden aan het Zijlstra Center/Vrije Universiteit in Amsterdam en houdt zich o.a. bezig met onderzoek naar publiek leiderschap. Daarnaast is hij loco-gemeentesecretaris in de gemeente Zeist.

Alle publicaties van René Grotens
  • Formele en informele leiderschapsstijlen onontbeerlijk
    De wereld om ons heen wordt steeds complexer, mede door een steeds grotere verwevenheid van veel actoren en door constante veranderingen. Dit heeft gevolgen voor leiders: problemen waarmee zij worden geconfronteerd, kenmerken zich door een dynamische, sociale en emergente complexiteit. Niet alleen is er een vertraging tussen oorzaak en gevolg in afstand of tijd (broeikaseffect),...