Sanne Riezebos en Arjen Kouwenhoven

Beleidsmedewerkers BZK

Sanne Riezebos en Arjen Kouwenhoven zijn beleidsmedewerkers op afdeling Organisatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Alle publicaties van Sanne Riezebos en Arjen Kouwenhoven
  • Wat zijn de succesfactoren?
    Convenanten, akkoorden, deals of pacten... de naamgeving verschilt, maar het fenomeen is niet nieuw. Al in de jaren ’90 werd de vraag gesteld of Nederland een convenantendemocratie werd. Afgelopen periode kent een aantal belangrijke akkoorden, zoals het Energieakkoord, Sociaal Akkoord en het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Welke bestuurlijke factoren hebben ertoe bijgedragen dat op deze grote...