Sebastiaan Princen

Hoogleraar Bestuur en Beleid in de Europese Unie, Universiteit Utrecht

Sebastiaan Princen is hoogleraar Bestuur en Beleid in de Europese Unie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Alle publicaties van Sebastiaan Princen
  • Hoe democratisch is het als een paar miljoen Nederlanders voor de rest van de EU beslissen?
    De initiatiefnemers van het Oekraïnereferendum op 6 april a.s. stellen hun referendum graag voor als een overwinning van de democratie: eindelijk mag het volk zich uitspreken over de afspraken die politieke leiders in achterkamertjes hebben gemaakt. Critici brengen daar tegenin dat een referendum over dit onderwerp weinig zin heeft, omdat de uitkomst in vrijwel alle...