Sjors Overman

Universitair docent Universiteit Utrecht

Sjors Overman is universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar publieke verantwoording, emoties en (besturen van) semi-publieke organisaties met een bijzonder oog voor culturele organisaties.

Alle publicaties van Sjors Overman
  • Bestuurlijk verval is het na verloop van tijd verminderd functioneren van de bestuurder(s) of de bestuurlijke organisatie. Daar vallen ook ongepast en grensoverschrijdend gedrag onder, waar momenteel veel aandacht voor is. Meike Bokhorst en Sjors Overman bespreken bestuurlijk verval en sociale onveiligheid in de culturele sector. Achter de schermen scheten de mensen wel zeven kleuren...
  • Bij woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen zijn het afgelopen decennium verscheidene ervaren bestuurders van hun voetstuk getuimeld. Vaak zaten krachtige bestuurders al lang op hun plek en kregen zij in de loop der tijd steeds minder tegenspel, zien Meike Bokhorst en Sjors Overman. Op welke manier zijn signalen van bestuurlijk verval te herkennen? En welke rol...