Steven Blok

Promovendus en adviseur democratische vernieuwing

Alle publicaties van Steven Blok
  • De coalitie- en collegeakkoorden staan er vol mee, beleidsnota’s noemen ze graag en in de derde golf van ‘burgerparticipatie’[1] voeren ze de boventoon: burgerinitiatieven. Steven Blok bespreekt vier perspectieven op burgerinitiatieven. Wanneer men spreekt over burgerinitiatieven, noemt men een hele reeks aan waardevolle eigenschappen. Een reeks waarvan je je kunt afvragen of je dat allemaal...
  • Niemand is tegen leren. Binnen tal van maatschappelijke opgaven is iets met leren te vinden, van de proeftuinen binnen het Programma Aardgasvrije Wijken tot gemeenten die willen experimenten en leren van participatie. De ambities om te leren zijn overal. En dat is goed. Toch bekruipt Steven Blok het gevoel dat het begrip ‘leren’ nauwelijks betekenis...