Titus Mars

Moduleleider Rijksacademie voor Digitalisering

Titus Mars is moduleleider bij de Rijksacademie voor Digitalisering (RADIO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alle publicaties van Titus Mars