Will Tiemeijer

Onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Will Tiemeijer is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en onder meer betrokken bij het WRR-project ‘Onzekerheid en onbehagen’. Eerder werkte hij bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2007 maakt hij de overstap naar de WRR, waar hij zich sindsdien vooral bezighoudt met gedragswetenschappen en beleid.

Alle publicaties van Will Tiemeijer