Wouter Jong

Adviseur crisisbeheersing & docent crisiscommunicatie Universiteit Leiden

Adviseur crisisbeheersing, Nederlands Genootschap van Burgemeesters en als docent crisis communicatie verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Wouter Jong werkt ruim 20 jaar in crisisbeheersing, met een specialisatie in crisiscommunicatie en noodrecht. In december 2019 promoveerde hij op de dissertatie “Crisis leadership by mayors. A multi-method study” aan Tilburg University.

Alle publicaties van Wouter Jong
  • In tijden van crisis vervult de communicatie van overheidsvertegenwoordigers een belangrijke rol. Wat wordt er precies van hen verwacht? Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid voor een ongekend complexe opgave. Ook op platform O willen wij hier aandacht aan besteden. Dat doen we in een reeks artikelen getiteld 'De overheidsdienaar in tijden...