Yoram Poot

Onderzoekend adviseur bij Lysias Advies

Yoram Poot is onderzoekend adviseur bij Lysias Advies. Samen met collega’s voerde hij onderzoeken uit voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en ministeries. Als historicus kijkt hij vanuit lange-termijn perspectief naar de impact van onderzoek in het publieke domein.

Alle publicaties van Yoram Poot