Yosha van Droffelaar

Stagiaire bij BZK en ICTU

Yosha van Droffelaar is generatieonderzoeker en stagiaire bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alle publicaties van Yosha van Droffelaar
  • Onderzoek naar verschillen tussen generaties in de publieke sector
    Ik ben van mening dat een divers en representatief personeelsbestand bijdraagt aan een beter functionerende overheid. Het ideaalbeeld is een publieke sector waarin ieders kracht in een dynamisch geheel bij elkaar komt. Om de dialoog hierover op gang te brengen werk ik samen met Futur, ministerie van BZK en de Public Leadership Foundation aan een...