Getagged met

Arbeidsmarkt

 • Op 16 oktober aanstaande vindt in Nieuwspoort een discussie plaats over een voorstel van het Netwerk voor Politieke Innovatie (NPI) over onderzoek naar het onvoorwaardelijk basisinkomen. De inzet van het NPI is: een betere discussie over onderwerpen rond het basisinkomen.  De wetenschap is tenslotte de basis van de vooruitgang. De onderwerpen waarop die vooruitgang moet …
 • Over de toekomst van arbeidsverhoudingen
  De uit de vorige eeuw bestaande overleginstituties van ‘de polder’ lijken  nauwelijks nog in staat om de vernieuwingen in de economie bij te benen. Als gevolg daarvan heeft de flexibilisering van arbeid enorme proporties aangenomen. Hebben de klassieke vakbonden en de bestaande overlegstructuren in de polder hun langste tijd gehad? Of is er voor de …
 • Werken in het openbaar bestuur
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt met ingang van 2017 elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van werken in het openbaar bestuur. Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. …
 • Een tijdje terug werd door Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, samen met een groot aantal hoogleraren, een ‘open brief’ gepubliceerd met de titel: ‘Politieke visie dringend nodig om robotisering in goede banen te leiden’. Volgens de ‘open brief’ gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van robotica op dit moment zo snel …
 • SER-advies
  De overheid en onderwijsinstellingen moeten meer maatwerk organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Dat aanbod moet beter aansluiten bij de situatie van werkenden. Dat is de kern van het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren dat de SER onlangs heeft uitgebracht aan minister Bussemaker van OCW. De inhoudelijke aansluiting bij …
 • ‘We moeten het samen doen: rijk met sociale partners’
  De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in razend tempo. Technologische innovatie, globalisering en verregaande flexibilisering zorgen voor dynamiek maar ook voor onrust. Arbeid moet anders worden georganiseerd, daar is iedereen het over eens. Maar de vraag is hoe? In ieder geval moet zekerheid gekoppeld worden aan mensen en niet aan contractvormen. En ook de sectorale indeling van …
 • WRR: moderne organisatie van arbeid vraagt garanties voor werknemers
  De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert en hybridiseert in toenemende mate. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen aan de economie en samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Dat staat in …
 • Ict ondersteunt juist vakmanschap
  Binnen de Belastingdienst is er enthousiasme én bezorgdheid over de grote automatiseringsslag die de dienst aan het maken is. Zo is er vrees dat de uitgebreide toepassing van ict een bedreiging vormt voor het ambtelijk vakmanschap. Ten onrechte, vindt belastinginspecteur Adri Sprokholt: ‘Automatisering kan juist bijdragen aan het werken met je Fingerspitzengefühl. Dat heb je …