Archief

 • De progressieve politiek is voor recht en rechtvaardigheid, geen twijfel over. Alleen, sinds decennia zien we geen groei in het aandeel van arbeid in onze verdiensten. Mark Rutte spoort de werkgevers aan eens wat beter loon te betalen, omdat de ondernemingen zwemmen in het geld en hun eigen aandelen op kopen. Het is meer dan...
 • Politiemensen voelen zich bij de uitoefening van hun taken niet meer gesteund, in een samenleving die steeds risicovoller wordt. Een belangrijke reden hiervan: de politie is een speelbal geworden in het politieke krachtenveld. Laat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Tweede Kamerleden eens een weekje met agenten meelopen. Dan zal het urgentiebesef...
 • Tijdens de eerste fase van gemeentelijke schuldhulpverlening wordt er te weinig rekening gehouden met de emoties van mensen met schulden. Daardoor haken veel mensen met schulden af en wordt van degenen die zich toch melden slechts 50 procent met een schuldenregeling geholpen. Veel van de deelnemende gemeenten werken procesgericht maar experimenteren met een meer persoonsgerichte...
 • Kleur meer buiten de lijnen
  Bij het feestelijk afscheid van Mark Frequin als directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde hij een vrolijk vormgegeven boekje vol oneliners die hij in de loop van zijn lange ambtelijke loopbaan had verzameld of zelf bedacht. In zijn werk brengt hij met enige regelmaat een anekdote of oneliner in de discussie...
 • Perspectieven op de rechtsstaat
  Het begrip ‘rechtsstaat’ is verre van eenduidig. In gesprekken die ik voerde met juridisch experts, ambtenaren, bestuurders en wetenschappers voor het adviestraject ‘De Rechtsstaat’ wordt door onze gesprekspartners vaak de vraag gesteld: Wat verstaat de ROB eigenlijk zelf onder ‘de rechtsstaat’? Een goede vraag waarover ikzelf aan het denken ben gezet. Ieder geval is duidelijk...
 • Het dak repareren als het mooi weer is
  Een tijdje terug legde ik twee mensen uit de hypotheekwereld uit dat ik huurders wil laten profiteren van de lage rente. Hoe zou dat dan moeten, vroegen mijn gesprekspartners? Door een fonds waarin miljarden worden gestort, want geld lenen kost niks en bouwen van woningen is kapitaalintensief, zei ik ongeveer. Twee dagen later stond dit...
 • Over institutioneel falen van de Nederlandse politie tijdens WOII
  De Nederlandse politie werkte gedurende de Tweede Wereldoorlog – als organisatie, als collectief – gedwee mee aan de opsporing, aanhouding en deportatie van 102.000 landgenoten. Dat er ook ‘goede’ politiemensen waren, doet daar niets aan af. Dat de politie zeker niet de enige overheidsorganisatie was die braaf meewerkte nog minder. Om die reden is Op...
 • 27 september finalisten bekend
  De shortlist van de verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019 is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde.  De 10 organisaties op de shortlist zijn: Centraal Justitieel Incasso Bureau Gemeente Roerdalen Gemeente Tilburg Groen Ontwikkelfonds Brabant Instituut Fysieke Veiligheid Logius ProRail Provincie Zeeland Regionale Belasting Groep Waterschapsbedrijf Limburg Op 27 september aanstaande...
 • VB Boeken
  Op donderdag 19 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) een volgende editie van de rubriek VB Boeken. Hans Bosselaar en Marcel Boogers gaan met in gesprek met Mark van Twist over zijn boek Woorden wisselen; Taal is essentieel en met Hans de Bruijn over zijn boek Framing; Over de macht van taal in de politiek. VB ontvangt...
 • Wat werkt voor gemeenten?
  Er is al veel gezegd en geschreven over alle veranderingen in het lokaal bestuur: meer taken en verantwoordelijkheden, democratische vernieuwing, meer interactie met burgers en bedrijven, andere werkwijzen, financiële kwesties. Maar gemeenten ontberen vaak nog een gedegen kennisbasis om zelf goed strategische onderbouwde keuzes te kunnen maken. Ook is er een dringende noodzaak tot experimenteren,...