Lokale vernieuwing

Versterking van de lokale democratie * Agenda Stad * decentralisaties * stadsambassades * democratic challenge.

 • Tweede Dag van de Financiële Verhoudingen
  Vandaag organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen. Ter gelegenheid daarvan heeft de raad wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. Deze bijdragen zijn samengevoegd in de bundel Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? Doordat de auteurs...
 • Van de Nederlanders is 78 procent tevreden over het functioneren van de democratie in ons land. Een kleiner deel (57 procent) heeft vertrouwen in regering en parlement. Er zijn grote verschillen in waardering tussen groepen inwoners. Vooral lager opgeleiden hebben minder vertrouwen in de landelijke politiek dan hoger opgeleiden. Een en ander staat in de Staat...
 • Studie Universiteit Utrecht naar vernieuwende bezuinigingspraktijken
  Gemeenten die ook investeren in niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering, blijken beter in staat zijn om te opereren in een crisisgevoelige wereld. Dat concludeert onderzoeker Tom Overmans van de Universiteit Utrecht in zijn proefschrift. Hij onderzocht de begrotingsstress bij gemeenten en doet aanbevelingen hoe zij de ‘bezuinigingsparadox’ kunnen tegengaan. Tom Overmans is universitair docent...
 • Symposium over de rol van provincies in het openbaar bestuur
  De Provinciale Statenverkiezingen zijn achter de rug, de collegeonderhandelingen voor de Gedeputeerde Staten zijn begonnen. Tijd om de balans voor de provincie op te maken en vooruit te kijken naar de komende bestuursperiode. Dit gebeurt tijdens het symposium Provincie in pole position? op maandag 8 april aanstaande. Welke bijdragen kan de provincie leveren aan de aanpak van...
 • Studie Universiteit van Tilburg naar gemeenteraadsverkiezingen
  Het beeld van de lokale politiek als politiek dorp en als een wereld waar men elkaar kent, op elkaar let en eigen gebruiken en rituelen heeft, is nog steeds toepasbaar. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Tilburg in een studie naar de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De onderzoekers hebben gekeken naar de...
 • Waarom omgevingsdiscussies vaak stranden
  Vorig jaar zetten tal van colleges van burgemeester en wethouders (B&W) in hun bestuursakkoord dat ze beter zullen luisteren naar de burgers. Meer ‘sámen!’ Dat moet ook wel. Burgers pikken het niet meer dat er van bovenaf van alles voor ze bedisseld wordt. Zeker niet als ze het gevoel krijgen dat de besluiten niet deugen....
 • De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, geeft lokale overheden vier speerpunten mee voor klachtbehandeling in onder meer het sociaal domein. Het rapport Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten vormt daarmee een verdere uitwerking van de visie op professionele klachtbehandeling die de ombudsman in maart 2018 publiceerde. Aanleiding voor het rapport is het instellen van een...
 • Essay hoogleraar bestuurskunde Arwin van Buuren
  Het organiserend vermogen van burgers is bij tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken onmisbaar om tot oplossingen te komen. Overheden denken daarom steeds vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren, aanzwengelen, faciliteren en verrijken. Ze werken aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur. Dat stelt bijzonder hoogleraar bestuurskunde Arwin van Buuren in het essay Uitnodigend besturen....
 • Vier tips voor een gezamenlijke aanpak Veilig Thuis
  Hoe komen we van de wachtlijsten af en zorgen we dat Veilig Thuis structureel goed geregeld is in onze regio? Veel gemeenten worstelen hiermee. Probleem is namelijk dat veel Veilig Thuis (VT)-organisaties nog altijd opstartproblemen hebben. Gemeenten voelen zich hierdoor genoodzaakt de teugels strakker aan te halen om meer grip te krijgen. Hoewel deze reflex...
 • Interview met Boudewijn Steur
  Aanstaande maandag vindt de tweede editie van De Dag van de Stad plaats. Het congres heeft als thema: de stad in balans. Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? Boudewijn Steur (programmamanager Democratie en...